Matematik Seferberliği EDUSIMSTEAM Projesi Webinar Programı

Matematik Seferberliği  EDUSIMSTEAM Projesi kapsamında 5 serilik Webinar Programı başlıyor. Program detaylarını aşağıda bulabilirsiniz.

1. Webinar: Matematik Eğitiminde STEAM Yaklaşımı

26 Ekim 2022, Çarşamba

EDUSIMSTEAM projesi, okullarda STEAM yaklaşımının yaygınlaştırılmasını hedefleyen, disiplinler arası yaklaşımla öğretmen ve öğrencilerimizin yetkinliklerini artırmaya yönelik mesleki gelişim çalışmalarına matematik seferberliği kapsamında devam etmektedir. Matematik eğitiminin STEAM yaklaşımı ile uygulama örneklerinin EDUSIMSTEAM mentörü Matematik Öğretmeni Pınar ÖZSOY tarafından sunulacağı EDUSIMSTEAM projesi Matematik Seferberliği Webinar programının ilki 26 Ekim 2022, saat 17:00’de gerçekleştirilecektir.

Programa katılım için http://meb.ai/UIAeOYB bağlantısındaki formun doldurulması gerekmektedir.

 

2. Webinar: Matematik Eğitiminde STEAM Öğrenme Senaryoları

2 Kasım 2022, Çarşamba

EDUSIMSTEAM projesi kapsamında öğrenme senaryoları ile disiplinler arası öğretimi STEAM yaklaşımı ile daha etkin kılma adına öğretmen ve öğrencilerimizin yetkinliklerini artırmaya yönelik mesleki gelişim çalışmalarına matematik seferberliği kapsamında devam etmektedir. Bu kapsamda 2 Kasım 2022, saat 20:00’ de gerçekleştireceğimiz webinar programında EDUSIMSTEAM mentörü Matematik Öğretmeni İlkay Önen DÜZGÜN Matematik eğitiminde STEAM öğrenme senaryoları hakkında uygulama örnekleriyle deneyimlerini paylaşacaktır.

 

3. Webinar: STEAM Yaklaşımı Çerçevesinde Matematik Derslerine Teknoloji Entegrasyonu

09 Kasım 2022, Çarşamba

EDUSIMSTEAM projesi, dijital çağın gereksinimlerini karşılayan bireylerin yetiştirilmesinde öğretmenlerin yeterliliklerinin artırılması amacıyla STEAM alanlarında teknoloji ve dijital araçların kullanımını desteklemektedir. 9 Kasım 2022, saat 20:00’de EDUSIMSTEAM mentörü Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Ahmet AĞBARS ile gerçekleştireceğimiz EDUSIMSTEAM projesi Matematik Seferberliği Webinar programında, matematik eğitiminde teknolojinin entegre edilmesine yönelik örnek uygulamalar sunulacaktır. 

 

4. Webinar: Matematik Eğitiminde STEAM Uygulamaları

16 Kasım 2022, Çarşamba

Matematik eğitiminde STEAM uygulamaları hakkında örnekler sunulacak olan EDUSIMSTEAM projesi Matematik Seferberliği Webinar programı 16 Kasım saat 20:00’de EDUSIMSTEAM mentörü Matematik Öğretmeni Özlem ÇELİKKOL ile gerçekleştirilecektir.

 

5. Webinar: Matematik Eğitiminde STEAM Yaklaşımı Uygulamalarında Karşılaşılan Zorluklar ve Çözüm Önerileri

23 Kasım 2022, Çarşamba 

Farklı disiplin alanlarının birbiriyle entegre edildiği STEAM yaklaşımının okullarda yaygınlaştırılmasını hedefleyen EDUSIMSTEAM projesi kapsamında gerçekleştirilen Matematik Seferberliği Webinar programı, matematik eğitiminde STEAM yaklaşımı uygulamalarında karşılaşılan zorluklar ve çözüm önerileri konusunda, EDUSIMSTEAM mentörü Matematik Öğretmeni Esin Bilge YAPAN’ın paylaşımlarıyla 23 Kasım 2022, saat 20:00’de gerçekleştirilecektir.