Geometrik ve Aritmetik Ortalama

Bu içerikte, Geometrik ve Aritmetik Ortalama arasındaki ilişki açıklanmıştır.

Proof without Words Exercises in Visual Thinking (1993). The Mathematical Association of America.

Benzer İçerikler